PROJEKAT POMOĆI U OGRJEVU

collage

Ovaj projekat je osmišljen kao pomoć    stanovništvu Bosne i Hercegovine različitih soc.ugroženih kategorija,  u svrhu olakšanja grijanja u zimskom periodu tim kategorijama/jetimi,penzioneri,porodice sa više članova tj. svi koji su slabog imovinskog stanja.

Ogrjev u vidu cijepanih drva dijelimo na različitim lokacijama prema potrebi i zahtjevu aplikanata za pomoć i odredbi donatora Rahma International iz Kuvajta.